• Bánh tráng có từ thời nào?

    Bánh tráng có từ thời nào?

    Bánh tráng tham gia vào nhiều món ăn như gỏi, cuốn..., nó có thể ăn kèm vào bún, phở, mì Quảng..., nó có thể ăn một cách độc lập thay cơm như bánh tráng cuốn chấm nước mắm...