Theo văn bằng này, có 53 doanh nghiệp, cơ sở và hộ cá nhân nấu rượu thuộc Hiệp hội sản xuất kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định được sử dụng nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá”. Trong đó có 37 hộ trực tiếp sản xuất rượu Bàu Đá ở thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn.

Rượu bàu đá bình định

Rượu bàu đá bình định

Sự kiện này đã chính thức khép lại việc tranh chấp pháp lý xung quanh thương hiệu “Rượu Bàu Đá” giữa tỉnh Bình Định và Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh ở Đà Nẵng, kéo dài gần 10 năm nay.

Trước đó, vào năm 2001, Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh đã đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu “Rượu Bầu Đá”. Công ty này đến đặt cơ sở thu mua rượu tại làng nghề truyền thống sản xuất rượu Bàu Đá ở thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn.

Từ tháng 8-2007 đến tháng 6-2010, sau 1 quá trình thương thảo, Hiệp hội sản xuất kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định và Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh - Đà Nẵng đã đạt được thỏa thuận với nhau về nhãn hiệu và Cục sở hữu trí tuệ đã chấp thuận cấp bằng bảo hộ cho nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá”.

Như vậy, từ nay, trên thị trường có 2 nhãn hiệu rượu Bàu Đá, đó là nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá” Bình Định và Nhãn hiệu “Rượu Bầu Đá” của Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh - Đà Nẵng.

(XUÂN NGUYÊN - TTO)