Giá gốc: 620.000 đ/kg

Mực dẻo 2 nắng lột da

Đặt hàng

Chi tiết

Mực dẻo 2 nắng lột da

  • Mực tươi ngon, lột da, phơi 2 nắng.
  • Mực dẻo, không quá mềm cũng không quá khô, rất ngon.Khoảng 9-12 con/kg.