Giá gốc: 80.000 đ/100gr

Tôm khô

Đặt hàng

Chi tiết

Tôm khô

  • Tôm khô làm bằng tôm tươi. Ngọt ngon.
  • Đảm bảo tôm tự nhiên, không phẩm màu.