Giá gốc: 690.000 đ/kg

Khô mực

Đặt hàng

Chi tiết

Khô mực

  • Mực dai và ngọt. 20-25 con/kg. Bảo quản lạnh.
  • Loại A1 (10->12 con 1kg) : giá 790.000/kg
  • Loại A2 (16 đến 19 con 1kg) , giá 750.000/kg
  • Loại A3 (21 đến 24 con 1kg) : giá 690.000/kg
  • Loại A4 (30 đến 35 con 1kg) , 620.000/kg